04152-38010

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER, FJ CRUISER

توضیح : 2011 به بالا

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,530,000 ریال

04427-60140

نام قطعه : گردگیر پلوس

قطعه جایگزین : 04427-60141

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 GX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 12,695,000 ریال

04465-60320

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-35290, 04465-YZZE1

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2005 تا 2013 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 8,035,000 ریال

04465-YZZE1

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60320, 04465-35290

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2011 جلو اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 8,175,000 ریال

04466-60090

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60140,04466-60160,04466-YZZAM, 04466-60120

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER, FJ CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : اصلی 2009 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 10,095,000 ریال

04466-60140

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60120, 04466-60160, 04466-60090, 04466-YZZAM

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی عقب 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,825,000 ریال

04466-YZZAM

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60090, 04466-60120, 04466-60140, 04466-60160

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : عقب 2007

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,535,000 ریال

04478-60050

نام قطعه : لوازم سیلندر چرخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,490,000 ریال

04478-60080

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,280,000 ریال

04479-60030

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,885,000 ریال

04945-35120

نام قطعه : شیم لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,645,000 ریال

04946-30100

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,950,000 ریال

04947-35050

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 450,000 ریال

08808-80001-30

نام قطعه : مایع شیشه شوی

قطعه جایگزین :

برند : AL-FUTTAIM

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : کنسانتره ساخت امارات برای تمام خودروها

وضعیت : موجود است -

قیمت : 210,000 ریال

08880-10705

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,320,000 ریال

08880-10706

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 یک لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,875,000 ریال

08880-82800

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSM0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SM گرانروی 5X40 چهارلیتری

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,300,000 ریال

08880-83224

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSL0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SL گرانروی 20X50 چهارلیتری

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,520,000 ریال

08880-83714

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSNT

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 5X30 چهارلیتری

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,300,000 ریال

08886-02305

نام قطعه : روغن گیرباکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : اصلی WS

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,320,000 ریال

08889-80039

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS یک لیتری 100 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,400,000 ریال

08889-80082

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS چهار لیتری 50 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,130,000 ریال

16100-79445

نام قطعه : واتر پمپ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 12,450,000 ریال

16100-79445-NPW

نام قطعه : واتر پمپ

قطعه جایگزین :

برند : NPW

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2005 تا 2009 4 سیلندر (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,035,000 ریال

16268-75130

نام قطعه : لوله بغل موتور

قطعه جایگزین : 16268-75131

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2008

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,070,000 ریال

16603-31040

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 VX اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,200,000 ریال

16603-75010

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2006 GX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,665,000 ریال

16604-31010

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2008 VX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,830,000 ریال

16620-75011

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین : 16620-75030

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 GX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,550,000 ریال

17801-30040

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2007 GX اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,990,000 ریال

17801-31090

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2007 VX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,655,000 ریال

23300-31100

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2007 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,120,000 ریال

23300-31160

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, FJ CRUISER

توضیح : 2011

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,140,000 ریال

31230-35071

نام قطعه : بلبرینگ کلاچ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,880,000 ریال

35168-60010

نام قطعه : واشر کارتر گیربکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER, LAND CRUISER, LEXUS IS300, PRADO

توضیح : 2009

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,325,000 ریال

35330-60030

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 GX

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,270,000 ریال

35330-60050

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER, LAND CRUISER, PRADO

توضیح : 2011 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,200,000 ریال

42431-60201

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 19,085,000 ریال

43512-60151

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2006 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 14,620,000 ریال

43512-60191

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,700,000 ریال

48080-35011

نام قطعه : سیلندر تنظیم ارتفاع

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : راست2008

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,545,000 ریال

48080-60010

نام قطعه : سیلندر تنظیم ارتفاع

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : راست 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 34,415,000 ریال

48090-35011

نام قطعه : سیلندر تنظیم ارتفاع

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 چپ

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,545,000 ریال

48090-60010

نام قطعه : سیلندر تنظیم ارتفاع

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : چپ 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 34,415,000 ریال

48510-60121

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 جلو تنظیم ارتفاع دار

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 24,480,000 ریال

48510-60260

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 26,565,000 ریال

48510-69535

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48510-80395

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 جلو اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 18,610,000 ریال

48530-69346

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48530-69385

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 عقب ساده اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 9,085,000 ریال

48530-69485

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : عقب 2008

وضعیت : موجود است -

قیمت : 54,805,000 ریال

48530-69535

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2010 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 55,655,000 ریال

48530-69606

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2012 عقب اصلی دو درب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,465,000 ریال

48815-14140

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین : 48815-26100

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 780,000 ریال

48815-60180

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین : 48815-60350

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 جلو اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 970,000 ریال

48815-60350

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 جلو اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,005,000 ریال

52119-60943

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2006 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 22,145,000 ریال

52119-6A942

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2010 جلو اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 24,905,000 ریال

52119-6A945

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2010 جلو اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 24,905,000 ریال

52159-60912

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 عقب اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 21,620,000 ریال

77300-35040

نام قطعه : درب باک بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,715,000 ریال

84307-47020

نام قطعه : اسپیرال فرمان

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2011

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 37,685,000 ریال

85214-48010

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, PRADO

توضیح : 2006 راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,100,000 ریال

85214-48031

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 GX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,025,000 ریال

85214-53090

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2011

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,015,000 ریال

87139-30040

نام قطعه : فیلتر کابین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,960,000 ریال

88440-25070

نام قطعه : هرزگرد

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006

وضعیت : موجود است -

قیمت : 14,650,000 ریال

90915-20003

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین : 90915-YZZD2

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, PRADO

توضیح : گرند اصلی , 2009

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,665,000 ریال

90915-20004

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, PRADO

توضیح : اصلی 2009

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,770,000 ریال

90915-YZZD2

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, CAMRY

توضیح : 2007 GX اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 615,000 ریال

90915-YZZD4

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUSER

توضیح : اصلی 2007 VX

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 610,000 ریال

90916-02708

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 9,750,000 ریال

90919-01191

نام قطعه : شمع موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2007 GX اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,340,000 ریال

90919-01235

نام قطعه : شمع موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : HILUX, PRADO

توضیح : 2008 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 415,000 ریال

SP-0110-010107

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین : 17801-30040

برند : SP

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2005 تا 2009 - 4 سیلندر -( ساخت هنگ کنگ)

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,535,000 ریال

SP-6110-010107

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین : 17801-31090

برند : SP

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER

توضیح : 2005 تا 2009- 6 سیلندر-( ساخت هنگ کنگ)

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,535,000 ریال

TP-L4104

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-10705

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,060,000 ریال

TP-L4106

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-82800

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 10W40 چهارلیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,695,000 ریال

TX-0130-010107

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین : 23300-31100

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2007 (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,370,000 ریال

TX-0130-010111

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین : 23300-31160

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO, FJ CRUISER

توضیح : 2011 (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,175,000 ریال

TX-0210-010110

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60320, 04465-35290, 04465-YZZE1

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2005 تا 2013 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,090,000 ریال

TX-0220-010107

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60090, 04466-60120, 04466-60140, 04466-60160

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER, FJ CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : ساخت ژاپن 2007 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,545,000 ریال

TX-0510-010106

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48510-69535

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 جلو (این کمک فنر ساخت کارخانه تامین کننده کمک فنر برای شرکت تویوتا موتور میباشد)

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 7,150,000 ریال

TX-0610-010108

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین : 90916-02640

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2008 GX (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,300,000 ریال

04465-35290

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60320, 04465-YZZE1, TX-0210-010110

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, FJ CRUISER

توضیح : اصلی 2005 تا 2013 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 13,685,000 ریال

48818-60020

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,035,000 ریال

52159-60971

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین : 52159-60973

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2010 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 22,675,000 ریال

53301-60630

نام قطعه : درب موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2010

وضعیت : موجود است -

قیمت : 42,245,000 ریال

53801-60850

نام قطعه : گلگیر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 جلو راست اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 30,880,000 ریال

53802-6A160

نام قطعه : گلگیر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : اصلی 2006 جلو چپ

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 30,880,000 ریال

67001-60540

نام قطعه : درب

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 جلو راست اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 66,050,000 ریال

67001-60710

نام قطعه : درب

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2010 جلو راست اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 68,465,000 ریال

67002-60540

نام قطعه : درب

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2006 جلو چپ اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 66,050,000 ریال

67002-60710

نام قطعه : درب

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO

توضیح : 2010 جلو چپ اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 68,465,000 ریال