04465-48170

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS NX300

توضیح : جلو اصلی 2016

وضعیت : موجود است -

قیمت : 11,135,000 ریال

08880-10505

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : TP-L4101

برند : TOYOTA

خودرو(های) : LEXUS NX300, LEXUS NX200, PRIUS, CAMRY

توضیح : گرید SN 0W20 چهار لیتری مخصوص خودروهای هیبرید ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,270,000 ریال

08880-10506

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : LEXUS NX300, LEXUS NX200, PRIUS, CAMRY

توضیح : گرید SN 0W20 یک لیتری مخصوص خودروهای هیبرید ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,000 ریال

17801-37021

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS CT200, LEXUS NX300

توضیح : 2014 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,200,000 ریال

52119-78901

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS NX300

توضیح : جلو 2016

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 23,920,000 ریال

TP-L4101

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-10505

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : LEXUS NX300, LEXUS NX200, PRIUS, CAMRY

توضیح : گرید SN 0W20 چهار لیتری مخصوص خودروهای هیبرید ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,510,000 ریال