04465-48170

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS NX300

توضیح : جلو اصلی 2016

وضعیت : موجود است -

قیمت : 18,485,000 ریال

08880-10505

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-12205

برند : TOYOTA

خودرو(های) : LEXUS NX300, LEXUS NX200, PRIUS, CAMRY

توضیح : گرید SN 0W20 چهار لیتری مخصوص خودروهای هیبرید ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 7,805,000 ریال

08880-10506

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-12206

برند : TOYOTA

خودرو(های) : LEXUS NX300, LEXUS NX200, PRIUS, CAMRY

توضیح : گرید SN 0W20 یک لیتری مخصوص خودروهای هیبرید ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,290,000 ریال

17801-37021

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS CT200, LEXUS NX300

توضیح : 2014 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,825,000 ریال

52119-78901

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS NX300

توضیح : جلو 2016

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 41,595,000 ریال

TP-L4101

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-10505

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : LEXUS NX300, LEXUS NX200, PRIUS, CAMRY

توضیح : گرید SN 0W20 چهار لیتری مخصوص خودروهای هیبرید ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,365,000 ریال