04465-48170

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS NX300

توضیح : جلو اصلی 2016

وضعیت : موجود است -

قیمت : 19,410,000 ریال

08880-10505

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-12205

برند : TOYOTA

خودرو(های) : LEXUS NX300, LEXUS NX200, PRIUS, CAMRY

توضیح : گرید SN 0W20 چهار لیتری مخصوص خودروهای هیبرید ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 8,195,000 ریال

08880-10506

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-12206

برند : TOYOTA

خودرو(های) : LEXUS NX300, LEXUS NX200, PRIUS, CAMRY

توضیح : گرید SN 0W20 یک لیتری مخصوص خودروهای هیبرید ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,405,000 ریال

17801-37021

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS CT200, LEXUS NX300

توضیح : 2014 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,015,000 ریال

52119-78901

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS NX300

توضیح : جلو 2016

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 43,675,000 ریال

TP-L4101

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-10505

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : LEXUS NX300, LEXUS NX200, PRIUS, CAMRY

توضیح : گرید SN 0W20 چهار لیتری مخصوص خودروهای هیبرید ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,990,000 ریال