04152-38010

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER, FJ CRUISER

توضیح : 2011 به بالا

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,530,000 ریال

04427-60130

نام قطعه : گردگیر پلوس

قطعه جایگزین : 04427-60131

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 11,985,000 ریال

04466-60090

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60140,04466-60160,04466-YZZAM, 04466-60120

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER, FJ CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : اصلی 2009 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 10,095,000 ریال

04479-35060

نام قطعه : لوازم سیلندر ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2012 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,380,000 ریال

04947-22050

نام قطعه : خار لنت

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2012 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,205,000 ریال

08808-80001-30

نام قطعه : مایع شیشه شوی

قطعه جایگزین :

برند : AL-FUTTAIM

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : کنسانتره ساخت امارات برای تمام خودروها

وضعیت : موجود است -

قیمت : 210,000 ریال

08880-10705

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,320,000 ریال

08880-10706

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 یک لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,875,000 ریال

08880-82800

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSM0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SM گرانروی 5X40 چهارلیتری

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,300,000 ریال

08880-83224

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSL0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SL گرانروی 20X50 چهارلیتری

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,520,000 ریال

08880-83714

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSNT

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 5X30 چهارلیتری

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,300,000 ریال

08886-02305

نام قطعه : روغن گیرباکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : اصلی WS

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,320,000 ریال

08889-80039

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS یک لیتری 100 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,400,000 ریال

08889-80082

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS چهار لیتری 50 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,130,000 ریال

16031-31011

نام قطعه : ترموستات

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,260,000 ریال

16100-39545

نام قطعه : واترپمپ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011

وضعیت : موجود است -

قیمت : 12,550,000 ریال

17801-38051

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2010 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,640,000 ریال

23300-31160

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, FJ CRUISER

توضیح : 2011

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,140,000 ریال

35168-60010

نام قطعه : واشر کارتر گیربکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER, LAND CRUISER, LEXUS IS300, PRADO

توضیح : 2009

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,325,000 ریال

35330-60050

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER, LAND CRUISER, PRADO

توضیح : 2011 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,200,000 ریال

42431-60311

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,775,000 ریال

43512-35322

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,660,000 ریال

48510-80547

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48510-80642

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 جلو اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 18,560,000 ریال

48530-80459

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2008 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,950,000 ریال

48530-80591

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48530-80680

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,190,000 ریال

48815-60380

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,120,000 ریال

48818-60030

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,070,000 ریال

52119-35071

نام قطعه : سپر خودرو

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 جلو اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 17,390,000 ریال

52159-35240

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : اصلی 2011 عقب

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 20,610,000 ریال

77144-35010

نام قطعه : درب پلاستیکی پیچی پمپ بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,475,000 ریال

84306-60080

نام قطعه : اسپیرال فرمان

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,095,000 ریال

85214-35070

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 585,000 ریال

85214-50061

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 770,000 ریال

90942-01058

نام قطعه : مهره چرخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 470,000 ریال

99367-H2150

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 9,285,000 ریال

SP-0110-010110

نام قطعه : فیلتر هوای موتور

قطعه جایگزین : 17801-38051

برند : SP

خودرو(های) : FJ CRUISER, HILUX

توضیح : 2007 تا 2013- (ساخت هنگ کنگ)

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,790,000 ریال

SP-0120-010907

نام قطعه : فیلتر کابین

قطعه جایگزین : 87139-06050

برند : SP

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS RX350,COROLLA, YARIS, LEXUS ES350, LAND CRUISER, FJ CRUISER

توضیح : 2007

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,700,000 ریال

TP-L4104

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-10705

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,060,000 ریال

TP-L4106

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-82800

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 10W40 چهارلیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,695,000 ریال

TX-0130-010111

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین : 23300-31160

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO, FJ CRUISER

توضیح : 2011 (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,175,000 ریال

TX-0220-010107

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60090, 04466-60120, 04466-60140, 04466-60160

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO, LAND CRUISER, FJ CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : ساخت ژاپن 2007 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,545,000 ریال

04465-35290

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60320, 04465-YZZE1, TX-0210-010110

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, FJ CRUISER

توضیح : اصلی 2005 تا 2013 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 13,685,000 ریال

53801-35590

نام قطعه : گلگیر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : اصلی 2011 جلو راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 24,330,000 ریال

53802-35720

نام قطعه : گلگیر

قطعه جایگزین : 53802-35750

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 جلو چپ اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 24,490,000 ریال

67001-35750

نام قطعه : درب

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 جلو راست اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 68,465,000 ریال

67002-35760

نام قطعه : درب

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 جلو چپ اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 68,465,000 ریال