04152-31090

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS RX350,AURION, LEXUS ES350, RAV4, CAMRY, LEXUS ES250

توضیح : 2010 به بالا اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,445,000 ریال

04428-06420

نام قطعه : گردگیر پلوس

قطعه جایگزین : 04428-0W030

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 جلو اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 9,500,000 ریال

04465-06090

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-YZZQ9

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION, CAMRY, LEXUS ES350

توضیح : جلو 2011 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 9,555,000 ریال

04465-33450

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-33471

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS ES350, AURION,

توضیح : اصلی 2007 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 11,755,000 ریال

04466-06080

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2011 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 7,345,000 ریال

04466-33180

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-42060, 04466-33200

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS ES350, AURION

توضیح : اصلی 2007 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 8,590,000 ریال

04495-06050

نام قطعه : لنت ترمز دستی

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 4,545,000 ریال

08808-80001-30

نام قطعه : مایع شیشه شوی

قطعه جایگزین :

برند : AL-FUTTAIM

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : کنسانتره ساخت امارات برای تمام خودروها

وضعیت : موجود است -

قیمت : 210,000 ریال

08880-10705

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,320,000 ریال

08880-10706

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 یک لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,875,000 ریال

08880-82800

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSM0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SM گرانروی 5X40 چهارلیتری

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,300,000 ریال

08880-83224

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSL0

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SL گرانروی 20X50 چهارلیتری

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,520,000 ریال

08880-83714

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08001-4LSNT

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 5X30 چهارلیتری

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,300,000 ریال

08886-02305

نام قطعه : روغن گیرباکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : اصلی WS

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,320,000 ریال

08889-80039

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS یک لیتری 100 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,400,000 ریال

08889-80082

نام قطعه : ضد یخ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GH86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : ALL TOYOTA & LEXUS چهار لیتری 50 درصد

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 3,130,000 ریال

16100-39455

نام قطعه : واترپمپ

قطعه جایگزین : 16100-39456

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,990,000 ریال

16100-39456

نام قطعه : واترپمپ

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 14,865,000 ریال

16325-62010

نام قطعه : واشر ترموستات

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 345,000 ریال

23300-21010

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS ES350, AURION, COROLLA

توضیح : 2006 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,400,000 ریال

35168-33080

نام قطعه : واشر کارتر گیربکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION, LEXUS RX350, LEXUS ES350

توضیح : 2011

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 800,000 ریال

35330-33050

نام قطعه : فیلتر روغن

قطعه جایگزین : 35330-48020

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LEXUS ES350, AURION, LEXUS RX350

توضیح : 2010 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,300,000 ریال

42431-06130

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 13,285,000 ریال

43512-06100

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS ES250, LEXUS ES350

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,020,000 ریال

43512-06140

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS ES250, LEXUS ES350

توضیح : اصلی 2007 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 14,780,000 ریال

43512-33130

نام قطعه : دیسک ترمز

قطعه جایگزین : 43512-33140

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS ES250, LEXUS ES350

توضیح : اصلی 2008 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 14,510,000 ریال

48510-09P30

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 جلو راست

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,770,000 ریال

48530-09L31

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 عقب راست اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 19,140,000 ریال

48540-09691

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 عقب چپ

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 18,845,000 ریال

48815-06170

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین : 48815-06111

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 660,000 ریال

52119-06962

نام قطعه : سپر خودرو

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : اصلی 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 20,080,000 ریال

52159-06933

نام قطعه : سپر خودرو

قطعه جایگزین : 52159-06936

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 21,905,000 ریال

77024-06280

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2013

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 6,940,000 ریال

84306-06110

نام قطعه : اسپیرال فرمان

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : CAMRY, AURION

توضیح : 2008

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,095,000 ریال

85212-06090

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 راست اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,665,000 ریال

85214-06110

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین : 85214-30380

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 چپ

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,315,000 ریال

85214-06120

نام قطعه : لاستیک تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین : 85214-53090

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 راست

وضعیت : موجود است -

قیمت : 1,005,000 ریال

85222-06090

نام قطعه : تیغه برف پاک کن

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 چپ اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,635,000 ریال

87139-06080

نام قطعه : فیلتر کابین

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2011 اصلی

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,380,000 ریال

90369-T0007

نام قطعه : بلبرینگ چرخ

قطعه جایگزین : 90369-45003, 90369-45005, TX-1000-010907

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 جلو

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 5,295,000 ریال

90916-03140

نام قطعه : ترموستات

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,885,000 ریال

90981-20024

نام قطعه : لامپ زنون

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS RX350, LEXUS ES350, AURION

توضیح : لندکروزر 2008 به بالا, آریون 2009 به بالا, لکسوس آر ایکس 2010 به بالا, لکسوس ای اس 2010 به بالا

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,825,000 ریال

99367-C2090

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 8,920,000 ریال

SP-0120-010907

نام قطعه : فیلتر کابین

قطعه جایگزین : 87139-06050

برند : SP

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS RX350,COROLLA, YARIS, LEXUS ES350, LAND CRUISER, FJ CRUISER

توضیح : 2007

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 1,700,000 ریال

TP-L4104

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-10705

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN 5W30 چهار لیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,060,000 ریال

TP-L4106

نام قطعه : روغن موتور

قطعه جایگزین : 08880-82800

برند : TECHNO POWER

خودرو(های) : CAMRY,PRADO,HILUX,YARIS,GT86,LEXUS ES250,RAV4,FJ CRUISER,AURION,LAND CRUISER,LEXUS RX35, LEXUS ES350,COROLLA

توضیح : گرید SN گرانروی 10W40 چهارلیتری ساخت ژاپن

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 2,695,000 ریال

TX-0130-010906

نام قطعه : فیلتر بنزین

قطعه جایگزین : 23300-21010

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS ES350, AURION, COROLLA

توضیح : 2006 (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,140,000 ریال

TX-0210-010907

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-33450, 04465-33471

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS ES350, AURION,

توضیح : ساخت ژاپن 2007 جلو

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,950,000 ریال

TX-0220-010907

نام قطعه : لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-33180, 04466-42060, 04466-33200

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS ES350, AURION

توضیح : ساخت ژاپن 2007 عقب

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,295,000 ریال

TX-0511-010907

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48510-09N91

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : AURION, CAMRY

توضیح : 2010 جلو راست (این کمک فنر ساخت کارخانه تامین کننده کمک فنر برای شرکت تویوتا موتور میباشد) کمری 2007

وضعیت : موجود است -

قیمت : 10,160,000 ریال

TX-0512-010907

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48520-09G41

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : CAMRY, AURION

توضیح : 2007 جلو چپ(این کمک فنر ساخت کارخانه تامین کننده کمک فنر برای شرکت تویوتا موتور میباشد) آریون 2010

وضعیت : موجود است -

قیمت : 10,160,000 ریال

TX-0521-010810

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48530-09L31

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 عقب راست (این کمک فنر ساخت کارخانه تامین کننده کمک فنر برای شرکت تویوتا موتور میباشد)

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 10,160,000 ریال

TX-0522-010810

نام قطعه : کمک فنر

قطعه جایگزین : 48540-09691

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 عقب چپ (این کمک فنر ساخت کارخانه تامین کننده کمک فنر برای شرکت تویوتا موتور میباشد)

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 10,160,000 ریال

TX-0610-010810

نام قطعه : تسمه دینام

قطعه جایگزین : 99367-C2090

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 (ساخت ژاپن)

وضعیت : موجود است -

قیمت : 4,855,000 ریال

TX-0900-010013

نام قطعه : لامپ زنون

قطعه جایگزین : 90981-20024

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS RX350, LEXUS ES350, AURION

توضیح : ( ساخت ژاپن) لندکروزر 2008 به بالا, آریون 2009 به بالا, لکسوس آر ایکس 2010 به بالا, لکسوس ای اس 2010 به بالا

وضعیت : موجود است -

قیمت : 9,175,000 ریال

48818-06260

نام قطعه : لاستیک چاکدار

قطعه جایگزین : 48818-12170

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : 2010 عقب اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 675,000 ریال

TX-1000-010907

نام قطعه : بلبرینگ چرخ

قطعه جایگزین : 90369-45005, 90369-T0007, 90369-45003

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : CAMRY, AURION, LEXUS RX350, LEXUS ES250

توضیح : جلو 2008

وضعیت : موجود است -

قیمت : 2,650,000 ریال

52159-06968

نام قطعه : سپر

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : AURION

توضیح : عقب SE اصلی

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 24,890,000 ریال