لنت ترمز

04465-35290

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60320, 04465-YZZE1, TX-0210-010110

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : PRADO, FJ CRUISER

توضیح : اصلی 2005 تا 2013 جلو

مشخصات :

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,205,000 ریال