لنت ترمز

TX-0220-010714

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-42060, 04466-33180, 04466-33200

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : RAV4

توضیح : ساخت ژاپن 2014 عقب

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 5,590,000 ریال