لنت ترمز

TX-0220-010007

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60070, 04466-YZZAA

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : ساخت ژاپن 2007 عقب

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,310,000 ریال