لنت ترمز

TX-0210-010010

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60280, 04465-YZZR2

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : ساخت ژاپن 2010 جلو

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,735,000 ریال