لنت ترمز

TX-0210-010006

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-60230, 04465-YZZF6

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : ساخت ژاپن 2006 جلو

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 8,750,000 ریال