فیلتر بنزین

TX-0130-010906

فیلتر بنزین

قطعه جایگزین : 23300-21010

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : CAMRY, LEXUS ES350, AURION, COROLLA

توضیح : 2006 (ساخت ژاپن)

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,315,000 ریال