فیلتر بنزین

TX-0130-010111

فیلتر بنزین

قطعه جایگزین : 23300-31160

برند : TOYOLEX

خودرو(های) : PRADO, FJ CRUISER

توضیح : 2011 (ساخت ژاپن)

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 3,525,000 ریال