کمک فنر

48530-80410-KYB

کمک فنر

قطعه جایگزین : 341322

برند : KYB

خودرو(های) : COROLLA

توضیح : 2007 عقب اصلی

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,810,000 ریال