دیسک ترمز

43512-60180

دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی 2010 جلو

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 18,290,000 ریال