دیسک ترمز

43512-42100

دیسک ترمز

قطعه جایگزین : 43512-42050

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : RAV4

توضیح : 2014 جلو اصلی

مشخصات :

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 16,690,000 ریال