دیسک ترمز

43512-42100

دیسک ترمز

قطعه جایگزین : 43512-42050

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : RAV4

توضیح : اصلی 2014 جلو

مشخصات :

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 15,580,000 ریال