دیسک ترمز

42431-60311

دیسک ترمز

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : FJ CRUISER

توضیح : 2011 عقب اصلی

مشخصات :

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 18,635,000 ریال