روغن گیرباکس

08886-02105

روغن گیرباکس

قطعه جایگزین :

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : COROLLA, LEXUS NX

توضیح : اصلی CVT

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,030,000 ریال