لنت ترمز

04466-60160

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60120,04466-60140, 04466-60090, 04466-YZZAM

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی عقب 2012

مشخصات :

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 7,385,000 ریال