لنت ترمز

04466-60120

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-60140,04466-60160, 04466-60090, 04466-YZZAM

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : 2010 عقب

مشخصات :

وضعیت : موجود نیست

قیمت : 11,480,000 ریال