لنت ترمز

04466-60070

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04466-YZZAA

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER

توضیح : اصلی 2007 عقب

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 11,005,000 ریال