لنت ترمز

04465-YZZE2

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-12592

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : COROLLA

توضیح : اصلی 2007 جلو

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 6,660,000 ریال