لنت ترمز

04465-60280

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-YZZR2

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : LAND CRUISER, LEXUS LX570

توضیح : اصلی 2010 جلو

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 14,680,000 ریال