لنت ترمز

04465-02310

لنت ترمز

قطعه جایگزین : 04465-02220

برند : TOYOTA & LEXUS

خودرو(های) : COROLLA

توضیح : 2010 جلو اصلی

مشخصات :

وضعیت : موجود است -

قیمت : 10,235,000 ریال